Метадычныя рэкамендацыі

Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны: Практычнае кіраўніцтва / А. Сташкевіч [і інш.]. — Мінск : Інстытут культуры Беларусі, 2013. — 164 с. : іл.

Інструкцыя па запаўненню інвентарнай форма элемента нематэрыяльнай культурнай спадчыны (НКС)Вытрымкі з Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры: