Публікацыі


Жывая культура Беларусі – фрагмент кнІгі-альбома з серыі «Культурная спадчыны Беларусі», падрыхтаванай Банкам развіцця Рэспублікі Беларусь сумесна з выдавецтвам «Чатыры чвэрці».  Мінск, 2019 

Беларускія скарбы ЮНЕСКА  фрагмент кнігі-альбома з серыі «Культурная спадчына Беларусі», падрыхтаванай Банкам развіцця Рэспублікі Беларусь сумесна з выдавецтвам «Чатыры чвэрці». – Мінск, 2018

Имплементация Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия на национальном уровне: руководство для тренинга (IMP-WM) / [Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси]. – Минск : Право и экономика, 2012. – 194 с.


ПРЭЗЕНТАЦЫІ ЭЛЕМЕНТАЎ НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

РЭСПУБЛІКАНСКІ ФЕСТЫВАЛЬ ФАЛЬКЛОРНАГА МАСТАЦТВА "БЕРАГІНЯ"
Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і правядзенню Х Рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» (2018 г.)
БЕРАГІНЯ VІІ Рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва (2010–2012). Кіраўнік праекта, укладальнік Мікола Козенка. - Мінск. Выдавецтва «Чатыры чвэрці», 2012

КОНКУРС БЕЛАРУСКІХ ТАНЦАЎ «МЯЦЕЛІЦА»

ДНІ ЕЎРАПЕЙСКАЙ СПАДЧЫНЫ Ў БЕЛАРУСІ 2010 - 2016 гг.

ЕЎРАПЕЙСКІЯ ДНІ СПАДЧЫНЫ Ў БЕЛАРУСІ 2012 
ЕЎРАПЕЙСКІЯ ДНІ СПАДЧЫНЫ Ў БЕЛАРУСІ 2011 
ЕЎРАПЕЙСКІЯ ДНІ СПАДЧЫНЫ Ў БЕЛАРУСІ 2010 

Традыцыйныя каляндарныя святы 
Масленку паводле старадаўніх абрадаў адсвяткавалі на Тураўшчыне. Алена Ляшкевіч.– Новы час. 27-02-2017
Масленіца-палізуха, сыр і масла палізала. Алена Ляшкевіч– Новы час. 06-03-2019
Альтэрнатыўнае жыццё каляндарных абрадаў. Алена Ляшкевіч. – Культура. № 39 (1426) 28.09.2019 - 05.10.2019
БУКЛЕТЫ

Выданні, прысвечаныя рэгіянальным традыцыям беларускай кухні
Кулінарная спадчына Браслаўшчыны. - 2019
Мсціслаўская кулінарная экспедыцыя / укл. А. Б. Сташкевіч. – Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2018
Кулінарная мапа Беларусі
Народная кухня маталян. Ч.1 - 2009   
Святочна-абрадавыя стравы беларусаў. Аўтар Т.А. Навагродскі 

Беларускія традыцыйныя тканіны і строі 
Винникова М. Н. Реконструкция локальных вариантов традиционного белорусского костюма с использованием материалов из собраний музеев России и Беларуси

Даследаванне і захаванне традыцыйнай музычнай спадчыны
«Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі» – вопыт рэпрадукцыі этнамузычнай культуры і вынікаў яе комплекснага сістэмнага даследавання ў выглядзе серыі аўдыявыданняў

НКС у сферы культурна-пазнавальнага турызму
Туристический потенциал Беларуси. Электронный учебно-методический комплекс. Автор: М. А. Михайлец - БГУ. Минск. 2018
Край животворных криниц. Каталог-путеводитель туристического кластера /С.Л. Кулягин, А.Н.Пахоменко, Н.Б. Тупицына, С.Н. Шишкин. - Могилев: Могилевская областная укрупненнаятипография, 2016. - 72 с.
Список источников Беларуси
Криницы Беларуси. Фотоэнциклопедия Беларуси

Традыцыі гарадской культуры ў Беларусі
Чалавек у прасторы горада. XV–XX стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7–8 лістапада 2014 г.)
Андрэй Вашкевіч, Віктар Саяпін. Смакі старога Гродна. Установы грамадскага харчаванняі прадуктовыя крамы горада міжваеннага часу


Вопросы инвентаризации нематериального наследия в РеспубликеБеларусь. Сташкевич А.Б., БГИПК - 2007
 
Стурейко, С. Роль архитектурного наследия в десоветизации образа белорусских городов в 1991–2012 гг.
 
Музеи как центры образования в XXI веке. Пособие составлено в результате проведения серии семинаров для музейных работников Беларуси по проекту «Музеи как центры образования в XXI веке», осуществленному Институтом им. Гёте в Минске в сотрудничестве с Белорусским комитетом Международного Совета Музеев «ICOM» (Минск, 2012 г.)
Мартыненко И.Э. Охрана нематериального культурного наследия: опыт государств – участников СНГ. – 2018

KRAJOWALISTA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (NIEMATERIALNE.NID.PL)

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ (CULTURE.RU)

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA (LUDOVAKULTURA.SK)

ЛІТАРАТУРА

Музей старажытнабеларускай культуры. Фотаальбом. Уклад.: А. Ярашэвіч і інш.- Мн., 2004

Зборнік навуковых прац удзельнікаў Міжнароднайнавуковай канферэнцыі “Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння,успрымання”. – Рэпазіторый БДУКМ – 2007 – 2018 гг.

Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. – Электронная бібліятэка БДУ – 2004 – 2018 гг.

Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. — М.: Индрик, 2002. — 816 с. — (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования).Погляды Адміністрацыі сайта "Жывая спадчына Беларусі" могуць не супадаць з поглядамі аўтараў.