Галерэя

Прачысценская свяча ў в. Залатуха Калінкавіцкага р.
22/06/2016
Раней свячу пераносілі 28 жніўня, апошнія 2 гады яна стаіць у хаце Наталлі Фёдараўны Жук, 1927 г. н. На Прачыстую прыязджае святар і правіць на яе падворку службу.
Фота Алены Ляшкевіч.